Μπαίνει φρένο στην απευθείας ανάθεση δημοσίων έργων

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012


Περιορίζονται οι κατηγορίες δημοσίων έργων, τα οποία μπορούν κατασκευάζονται με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό, στον οποίο προσκαλείται περιορισμένος αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προτείνεται η αντικατάσταση του σχετικού άρθρου του νόμου του 2008 για την παραγωγή των δημοσίων έργων. 

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου, οι προϋποθέσεις για την απευθείας ανάθεση δημοσίων έργων ή για τις περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμού με περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών εταιρειών θα αφορούν μόνο έργα με συμβάσεις, που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, καθώς και συμβάσεις συμπληρωματικών έργων. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο που προτείνεται αναφέρει ότι η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής αναδόχου για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118, δηλαδή όταν η σύμβαση χαρακτηρίζεται απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού, καθώς και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 57, με βάση το οποίο ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες.

Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η ανάθεση έργων ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού τους, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπει κατά τρόπο περιοριστικό το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ο περιορισμός των απευθείας αναθέσεων δημοσίων έργων αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργοληπτικών εταιρειών, ιδιαίτερα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, που βιώνει ο κατασκευαστικός κλάδος.
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger