Ο ενοικιαστής ζητάει μείωση ενοικίου – Τι να κάνω;

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013


Ο διάλογος είναι εξαιρετικά συνηθισμένος ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή: «ρίξτε λίγο το ενοίκιο, δεν τα βγάζω πέρα». Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αίτημα γίνεται αποδεκτό από τον ιδιοκτήτη. Και δικαίως: καλύτερα μια μικρή μείωση στο ενοίκιο, παρά να ξενοικιάσεις το ακίνητο, να περιμένεις επί μήνεςμέχρι να βρεθεί ο καινούργιος ενοικιαστής και να πληρώσεις τα διάφορα έξοδα για το βάψιμο, ή την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει.
Τι γίνεται λοιπόν από τη στιγμή που θα επέλθει η συμφωνία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή; Θα πρέπει να μπει και η…βούλα κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήματα:
  1. Να οριστεί το νέο ενοίκιο. Το ύψος του δεν θα πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλό καθώς αυτό μπορεί να γεννήσει υποψίες ότι πίσω από τη μείωση κρύβεται και η απόπειρα απόκρυψης εισοδήματος από ενοίκια με τη συγκάλυψη του ενοικιαστή. Ένας «κανόνας» που εφαρμόζεται από τις φορολογικές αρχές ορίζει ότι το ενοίκιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων
  2. Να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα αποτυπώνει το νέο ενοίκιο
  3. Να καταθέσει το ιδιωτικό συμφωνητικό στην εφορία
 Το συμφωνητικό
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος, θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Ο τόπος και ο χρόνος σύνταξης του ιδιωτικού συμφωνητικού
  2. Τα στοιχεία του εκμισθωτή (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ)
  3. Τα στοιχεία του ενοικιαστή (θα πρέπει εκτός από το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ να αναγράφεται και ο αριθμός της ταυτότητας
Μετά την αναγραφή των στοιχείων θα πρέπει να ακολουθεί το εξής κείμενο (όπως προκύπτει από το πρότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό που προτείνει στα μέλη της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών):


«Με το από ………………… ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ο εκμισθωτής

εκμίσθωσε προς τον μισθωτή ένα…………………………………………………………….

που βρίσκεται στ ……………………, οδός ………………………………….. αρ. ………..

όροφος … και αποτελείται από …………………………………………….., εμβαδού

………. τ.μ., για να χρησιμοποιηθεί ως ………………………………………………..,

σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ήδη σήμερα εν όψει των κρατουσών συνθηκών, συμφωνείται με το

παρόν μεταξύ των συμβαλλομένων ότι ειδικά για την περίοδο από

…………………. έως …………………. το μηνιαίο μίσθωμα καθορίζεται σε ευρώ

……………………………………………. (…………).

Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, το μηνιαίο μίσθωμα θα

συνεχίσει να προσαυξάνεται ετησίως όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν

ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, του οποίου όλοι οι λοιποί όροι

εξακολουθούν να ισχύουν απαρέγκλιτα».

Αφού υπογράψουν το ιδιωτικό συμφωνητικό τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταθέσει το συμφωνητικό στην εφορία του. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει μέσα σε έναν μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού. Προσοχή: μπορεί η μείωση του ενοικίου να γίνεται και αναδρομικά. Δηλαδή, μπορεί ένα συμφωνητικό να κατατεθεί στην εφορία την 1η Οκτωβρίου και να αφορά σε μείωση ενοικίου που έχει γίνει από την 15η Απριλίου. Η εφορία θα το δεχτεί. Το ζητούμενο είναι οι υπογραφές στο συμφωνητικό, να έχουν μπει μετά την 1η Σεπτεμβρίου.
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger