Οι αιτήσεις για 90 θέσεις στον Δήμο Λεβαδέων ξεκινούν ....

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι το Ινστιτούτο Εργασίας / Γ.Σ.Ε.Ε. με την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.801/2012 ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά πεντακοσίων οκτώ (508) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Όσον αφορά στο Δήμο Λεβαδέων έχουν εγκριθεί 90 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, πεντάμηνης διάρκειας

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται η Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικά ωφελούμενους θα διαρκέσει 10 ημερολογιακές ημέρες, κατά συνέπεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του

1.      ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία καθημερινά 9:00 - 15:00 και

2.      στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς (Δημάρχου Ανδρεαδάκη, Λιβαδειά) καθημερινά 9:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής κ.λ.π. από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr) και την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr) όπου είναι αναρτημένες οι σχετικές οδηγίες.  
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger