Μισθολόγιο δημοσίου τώρα και στις ΔΕΚΟ

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012


Το ενιαίο μισθολόγιο εισάγεται με το νέο έτος και στις ΔΕΚΟ. Την εξομοίωση των αποδοχών με εκείνες που καταβάλλονται στον στενό δημόσιο τομέα προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι περικοπές κυμαίνονται γύρω στο 25%. Η οροφή τοποθετείται στα 2.200 ευρώ μεικτά.

Την πλήρη εξομοίωση, από την 1-1-2013, των αποδοχών 120.000 εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων στον «στενό» Δημόσιο, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εισάγει το νέο βαθμολόγιο για πρώτη φορά και στις ΔΕΚΟ.

Κατ΄ εφαρμογήν του ν. 4093/2012 η εγκύκλιος προβλέπει ότι η κατάταξη στο βαθμολόγιο, των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, θα οδηγήσει σε περικοπές των αποδοχών τους 25% κατά μέσον όρο, καθώς τα χρόνια προϋπηρεσίας καθορίζουν το ύψος του βασικού μισθού στα πρότυπα του Ενιαίου Μισθολογίου που ισχύει στον στενό δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αν. Μανιτάκης, το νέο βαθμολόγιο θα ισχύσει από το νέο έτος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε δημοτικές επιχειρήσεις, σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου, καθώς και σε επιχειρήσεις που επιχορηγούνται τακτικά, κατά 50% τουλάχιστον από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μισθολόγιο δημοσίου τώρα και στις ΔΕΚΟ
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ έχουν υποστεί περικοπή 20% στα επιδόματα που ελάμβαναν με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου το 2010 και έναν χρόνο αργότερα δέχτηκαν νέες μειώσεις 35% κατά μέσον όρο με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που υπεγράφη το φθινόπωρο του 2011 που προέβλεπε κατάργηση των επιδομάτων και μέσο όρο αποδοχών 1.900 ευρώ ανά οργανισμό. Ο μέσος όρος των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα μειωθεί από 27.000-30.000 ευρώ, στα 21.000 ευρώ που αποτελούν τις μέσες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων του στενού δημόσιου τομέα.
Το υπουργείο Οικονομικών είχε διαπιστώσει από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους ότι παρά τις νομοθετημένες περικοπές στις αποδοχές των εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ, υπήρξαν περιπτώσεις όπου διευθυντικά στελέχη σε συνεννόηση με τους συνδικαλιστές μοίρασαν κάτω από το τραπέζι επιλεκτικές αυξήσεις μέσω ειδικών επιδομάτων και αποζημιώσεων ή ακόμα με πλασματικές υπερωρίες. Για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Οικονομικών νομοθέτησε την πλήρη εξομοίωση των αποδοχών στις ΔΕΚΟ με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζοντας το Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ν. 4093/2012).
Με την καθολική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου καταργούνται όλες οι πάσης φύσεως έκτακτες αποδοχές και τα ειδικά επιδόματα και μπόνους που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των ΔΕΚΟ και παραμένουν μόνο εκείνα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι στον στενό δημόσιο τομέα. Τα τέσσερα επιδόματα που αποδίδονται βάσει του νέου Μισθολογίου είναι: επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ), επίδομα απομακρυσμένων περιοχών (100 ευρώ) επίδομα τέκνων (50 ευρώ για ένα παιδί, 70 ευρώ για 2 παιδιά, 120 ευρώ για 3 παιδιά, 170 ευρώ για 4 παιδιά κ.ο.κ.), και επίδομα θέσης ευθύνης (900 ευρώ για γενικούς διευθυντές, 400 ευρώ για διευθυντές και 250 ευρώ για τμηματάρχες).
Οροφή τα 2.200 ευρώ
Η πυραμίδα των αποδοχών εναρμονίζεται πλήρως με την αντίστοιχη του ενιαίου μισθολογίου με οροφή τα 2.200 ευρώ μεικτά για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 35 χρόνια υπηρεσίας.
Οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσωπικού στο νέο βαθμολόγιο θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2013. Παράλληλα αναμένεται να κοινοποιηθεί σχετική απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών η οποία θα προβλέπει το χρονοδιάγραμμα των περικοπών στις αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η μείωση του μισθού ξεπερνά το 25%.
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Τα μυστικά του βαθμολογίου
Η κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας και τον χρόνο προϋπηρεσίας που τους έχει αναγνωριστεί την 1-1-2013, για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους εξέλιξη. Οι υπάλληλοι, που κατά την 1.1.2013 ασκούν καθήκοντα επιπέδου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας κατόπιν ορισμού από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας δηλαδή τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, κατατάσσονται στον Βαθμό Α'.
Σε περίπτωση που υπάρχει πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας, τότε αυτός προσμετράται στα κλιμάκια του βαθμού κατάταξης.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης έως και επτά ετών προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας αφαιρούνται τα εξής χρονικά διαστήματα:
- ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
- ο χρόνος της αργίας που εφαρμόστηκε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή με πρόστιμο (τουλάχιστον) αποδοχών τριών (3) μηνών,
- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- ο χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
χρονικό διάστημα ίσο με το μισό του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 22 χρόνια υπηρεσίας ο οποίος έχει δύο παιδιά και είναι τμηματάρχης θα καταταχθεί στο 4ο Κλιμάκιο του Γ΄ Βαθμού. Θα λαμβάνει βασικό μισθό (μεικτά) 1.633 ευρώ, επίδομα τέκνων 70 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 250 ευρώ. Οι τελικές του αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 1.973 ευρώ μεικτά.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
«Ψαλίδι» και στις συντάξεις
Πέραν των μειώσεων στους μισθούς θα υπάρξει και συρρίκνωση των συντάξιμων αποδοχών, αφού με την κατάργηση των επιδομάτων και την περικοπή των μισθών μειώνονται δραματικά οι τακτικές αποδοχές και συνεπώς τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων. Για την προσαρμογή των συντάξεων αναμένεται να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης όπου θα καθοριστούν τα νέα ποσά.
Παράλληλα στο νέο καθεστώς αποδοχών θα ενταχθεί και το εποχικό προσωπικό των ΔΕΚΟ, όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις έργου. Τέλος, για τον υπολογισμό των υπερωριών στις ΔΕΚΟ καταργούνται τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία και οι αμοιβές για τις υπερωρίες και το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να εργαστεί ένας υπάλληλος καθορίζεται με βάση τον νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο.
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger