Μια αίτηση για δύο δράσεις μελισσοκόμων ως τις 18 Μαΐου

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012


Μέχρι τις 18 Μαΐου μπορούν οι μελισσοκόμοι να καταθέτουν αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών 2012» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 2012» (Καν. 1234/ΕΚ/2007). Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.

Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.
Όσον αφορά την πρώτη δράση «Αντικατάσταση κυψελών 2012», δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).
Υπενθυμίζεται ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.
Όσον αφορά  τη δεύτερη Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2012» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσιών. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:
α)  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του  Βιβλιαρίου του ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση) από όλους τους αγρότες, συνταξιούχος και μη.
β) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού- αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).
Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, από 30-04-2012 έως 18-5-2012.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από τα γραφεία μελισσοκομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης καθώς και από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης. Έντυπα των Αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να προμηθευτούν  και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ.
Η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα οπότε και οι υποβληθείσες αιτήσεις τίθενται σε ισχύ, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής.
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger