Για ποιους χτυπά η καμπάνα .Νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012


Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Εργασίας, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι μετά τις εκλογές θα αρχίσει να...σκάει το ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου μετά το άλλο. Ο δρόμος ανοίγει καθώς οι εργαζόμενοι θα μπορούν ακόμη και αν φύγουν από την υπηρεσία τους, να υπαχθούν σε προαιρετική ασφάλιση και να διατηρήσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Δείτε όλη την απόφαση


Καταρχήν, να δούμε σε ποιους αφορά το πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης. Με βάση το πρώτο άρθρο, έχει να κάνει με τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008. Δηλαδή:
• Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ),
• Του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ),
• Του (πρώην) Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΤΕ),
• Των κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε),
• Του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ),
• Του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ,
• Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΑΤΕ),
• Του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ),
• Του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), καθώς και στους αντίστοιχους φορείς, τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας.

Είναι κοινό μυστικό ότι η διοίκηση του ΟΤΕ διερευνά ήδη το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Με την συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει ο δρόμος καθώς οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποχωρήσουν από τη δουλειά τους με κάποια οικονομικά κίνητρα στα οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνεται και το κόστος της αυτασφάλισης.

Προϋποθέσεις για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Για να συνεχίσει κάποιος προαιρετικά την ασφάλισή του, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχει διακόψει καθ' οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης) την υποχρεωτική ασφάλισή του στα Ταμεία και Κλάδους που προαναφέρθηκαν και να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε φορέα ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του στην προαιρετική ασφάλιση της απόφασης αυτής.
β) να ήταν ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία ένταξης των Ταμείων και Κλάδων που προαναφέρθηκαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του αντίστοιχου Ταμείου ή Κλάδου.
γ) να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση των Ταμείων και Κλάδων που προαναφέρθηκαν πριν από την τελευταία ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση των ίδιων Ταμείων και Κλάδων και να υποβάλει έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του στα Ταμεία και στους Κλάδους αυτούς. Εναλλακτικά, να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ή 10 έτη ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης.
δ) κατά την υποβολή την αίτησης να μην δικαιούται σύνταξη αναπηρίας, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και Κλάδων.

Πόσο κοστίζει η προαιρετική ασφάλιση
Οι ασφαλισμένοι που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του φορέα ή τομέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο. Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του ΗΑΕ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών περισσότερο από τρείς μήνες από τότε που είναι απαιτητές ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Έναρξη...
Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:
α) Με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς ή στο δημόσιο.
β) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης αναβιώνει αυτόματα το δικαίωμα για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Η απλή διαπίστωση οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας μετά την υπαγωγή , εφόσον δεν συνοδεύεται από απονομή σύνταξη αναπηρίας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη προαιρετική συνέχιση της ασφάλιση.

Και λήξη...
Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:
α) Με δήλωση του ασφαλισμένου.
β) Με τη παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφορές κατέστησαν απαιτητές.
γ) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.
δ) Με το θάνατό του ασφαλισμένου.
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger